Denetim Hizmetleri
Firma defter kayıtları ve mali tablolarının, Uluslararası Denetim Standartlarına (ISA) uygun olarak bağımsız denetimini yapmak. Özel amaçlı denetimler yapmak.

Bağımsız Denetim Hizmetleri
Şeffaflık açıklığı, açıklık ise güven duyulmasını sağlar.Güvenin şirketlere başarı getirdiği bilinirken; dünyada Bağımsız Denetim ile çalışmayı seçen lider şirket sayısı gün geçtikçe artıyor. Dünya çapında başarıya giden yolu, giderek karmaşık bir yapıya bürünen ve çoğalan mevzuat yükümlülükleri ile paydaşların beklentileri belirliyor. Bağımsız Denetim, şirketlerin bu beklentileri karşılamalarına destek olmak amacıyla, şirket yönetimlerine yapıcı eleştiri ve destek, denetim komitelerine etkin ve net bir bakış açısı ve paydaşlar ile yatırımcılar için şeffaf bilgiler sunuyor. 

Bağımsız Denetim: Şirketlerin finansal tablolarının ve raporlarının düzenleyici otorite tarafından belirlenen standartlara uygunluğu ve doğruluğunun denetlenerek, görüş oluşturulmasını makul güvence verilmesini içermektedir.
Bağımsız Sınırlı İnceleme: Finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması ve analitik inceleme ile diğer inceleme tekniklerinin uygulanarak sınırlı güvence verilmesini kapsamaktadır.Copyright 2021 - Mali Müşavir Yücel ARSLAN - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2021 - Mali Müşavir Yücel ARSLAN - Tüm Hakları Saklıdır